Διάθεση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων μεταποιητικών δραστηριοτήτων

19 Ιουν | Σχόλια (0)

      Σε συνέχεια της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ354 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 191002/2013 (ΦΕΚ2220 Β΄) και την ΚΥΑ 100079/2015 (ΦΕΚ135 Β΄) και ισχύει σήμερα σχετικά με την προγραμματισμένη επαναχρησιμοποίηση  επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, και του με αρ. πρωτ. 191518/30-1-2014 εγγράφου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (Υ.ΠΕ.Κ.Α.),  σας γνωρίζουμε ότι εφόσον – σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας σας – διαθέτετε τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα της μονάδας σας σε μη στεγανή εδαφοδεξαμενή ή στο έδαφος για άρδευση και η δραστηριότητά σας κατατάσσεται στην Α ή Β΄ Περιβαλλοντική Κατηγορία,    θα πρέπει να καταθέσετε αντίστοιχα στην αρμόδια υπηρεσία την προβλεπόμενη από την ΚΥΑ 145116/2011 μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, η οποία θα διαβιβαστεί για γνωμοδότηση στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. Σας τονίζουμε ότι η όλη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 15 της ανωτέρω ΚΥΑ  θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2015.

     Επίσης εφιστούμε την προσοχή σε όσες μονάδες διαθέτουν τα επεξεργασμένα υγρά τους απόβλητα σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες ακόμα και αν έχουν οριστική άδεια λυμάτων, δεδομένου ότι στο Νομό – πλην του π. Ευρώτα – δεν έχουν καθοριστεί όρια ρυπαντών, να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε η διάθεσή τους να είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.

Είμαστε στην διάθεσή σας  για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την άμεση εφαρμογή των ανωτέρω, δεδομένου ότι σε αντίθετη περίπτωση η υπηρεσία μας θα προβεί στην εφαρμογή του άρθρου 29 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ143 Α’), για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων, πέραν αυτών που μπορεί να σας επιβληθούν από συναρμόδιες υπηρεσίες.

Ενημέρωση για όλες τις ειδήσεις και την επικαιρότητα στην Λακωνία και την Ελλάδα με ένα
                                              στη σελίδα του lakoniapress.gr στο facebook.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:


Σχολιάστε μέσω Facebook

Δεν βρέθηκαν Σχετικά Άρθρα.

Κατηγορία: Αρχική Σελίδα, Ειδήσεις, Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση

Σχολιάστε μέσω Facebook


Σχολιάστε μέσω της σελίδας μας


Κάντε ένα Σχόλιο
*