Εργατικό Κέντρο Λακωνίας:Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων με επίδομα 200€ από την ΕΣΕΕ

5 Δεκ | Σχόλια (0)

Πρόγραμμα κατάρτισης /επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις με επίδομα 200€ σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους» που υλοποιεί η Ένωση Φορέων ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΑΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Α

ΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007‐2013».

Περιγραφή: Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων σε έντεκα περιφέρειες της χώρας μέσω Προγραμμάτων Κατάρτισης / Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους (0‐3 άτομα προσωπικό) και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

(Τα σεμινάρια προβλέπεται να υλοποιηθούν σε όλους τους νομούς των ανωτέρω περιφερειών)
Η κατάρτιση θα έχει διάρκεια 40 ώρες και θα επιδοτείται με 5€ (μεικτά) ανά ώρα.
Θεματικά αντικείμενα κατάρτισης:
1.Έξοδος από την κρίση: Τεχνικές παρέμβασης στη λειτουργία της επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας ‐ Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της Οικονομικής Κρίσης
2.Έξοδος από την κρίση: Πράσινη επιχειρηματικότητα ‐ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) – Κοινωνική Οικονομία
3.Έξοδος από την κρίση: Κλαδικοί σχηματισμοί – Συστάδες Επιχειρήσεων
4.Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης ‐ “Business to Business”
5.Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης ‐ Υποχρεώσεις έναντι Δημοσίων Φορέων / Οργανισμών και Τρίτων
6.Διερεύνηση εναλλακτικών προμηθευτών, έξυπνες αγορές και διαπραγμάτευση
7.Εφοδιαστική διαχείριση (logistics management)
8.Γενική Οικονομική Εκπαίδευση
9.Οργανωτικές Ικανότητες
10.Ικανότητα επικοινωνίας
11.Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας
Ωφελούμενοι: Αυτοαπασχολούμενοι (0‐3 άτομα προσωπικό) και Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας.
Χρόνος και Διάρκεια διενέργειας των προγραμμάτων κατάρτισης: Έναρξη: Δεκέμβριος 2012 ‐
Λήξη: Σεπτέμβριος 2014, Διάρκεια: 40 ώρες (πρωινές ή απογευματινές ώρες)
Τόπος Υλοποίησης: Στις έντεκα περιφέρειες της χώρας (βλ. πίνακα παραπάνω)
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: Υποβολή αιτήσεων: από 26/11/2012
Τρόπος υποβολής αιτήσεων: Ηλεκτρονικά, fax ή στις δομές των μελών της Ένωσης
Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες στα μέλη της Ένωσης (από 23/11/12):
1.ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ‐ ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ: http://www.imegsevee.gr/,http://www.kekgsevee.gr/, τηλ. 210 8544666
2.ΙΝΕ/ΓΣΕΕ – ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ: http://www.inegsee.gr/, τηλ. 210 – 3327737, 210 – 3327780
3.ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ ‐ ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ: http://www.esee.gr/,http://www.kaele.gr/, τηλ. 210 – 3259231
4.Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. Α.Ε.: https://www.iekemtee.gr/, τηλ. 2118001644

Ενημέρωση για όλες τις ειδήσεις και την επικαιρότητα στην Λακωνία και την Ελλάδα με ένα
                                              στη σελίδα του lakoniapress.gr στο facebook.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:


Σχολιάστε μέσω Facebook

Δεν βρέθηκαν Σχετικά Άρθρα.

Κατηγορία: Αρχική Σελίδα, Ειδήσεις

Σχολιάστε μέσω Facebook


Σχολιάστε μέσω της σελίδας μας


Κάντε ένα Σχόλιο
*