Παράνομη και αντικανονική η σύνθεση της Επιτροπής του υπ. Εργασίας για την πιστοποίηση της αναπηρίας!

29 Μαρ | Σχόλια (0)
Ανοιχτή επιστολή τής Εθνικής
> Συνομοσπονδίας Ατόμων με
> Αναπηρία τής 28ης Μαρτίου 2013, προς
> τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
> Ασφάλισης και Πρόνοιας κύριο
> Ιωάννη Βρούτση, με θέμα:
> «Καταγγελία και διαμαρτυρία της
> Ε.Σ.Α.μεΑ. για την παράνομη και
> αντικανονική σύνθεση της
> Ειδικής Επιστημονικής
> Γνωμοδοτικής Επιτροπής του
> Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
> Ασφάλισης και Πρόνοιας για την
> πιστοποίηση της αναπηρίας».
> ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28.03.2013
>
> Παράνομη και αντικανονική η
> σύνθεση της Επιτροπής του υπ.
> Εργασίας για την πιστοποίηση της
> αναπηρίας!
>
>
>
> Το αναπηρικό κίνημα διαχρονικά
> έχει τοποθετηθεί με ευθύτητα
> απέναντι στις έκνομες
> πελατειακές λογικές και
> πρακτικές που δημιουργήθηκαν
> και λειτούργησαν γύρω από την
> πιστοποίηση της αναπηρίας, με
> συνέργεια και ευθύνη
> ασυνείδητων πολιτών, επίορκων
> ιατρών, δημόσιων λειτουργών και
> επιλησμόνων πολιτικών κάθε
> βαθμίδας και ευθύνης. Η
> κατάσταση αυτή αντικειμενικά
> έχει οδηγήσει σε συλλήβδην
> ενοχοποίηση των Ελλήνων και
> Ελληνίδων με αναπηρία και έχει
> αμαυρώσει τη δημόσια και
> κοινωνική εικόνα της αναπηρίας
> στη χώρα, ενώ από την
> άλλη μεριά έχει υπάρξει πλήρης
> αναποτελεσματικότητα στη
> διαλεύκανση αυτών των υποθέσεων
> , με συνέπεια να μην έχει
> τιμωρηθεί κανένας μέχρι σήμερα,
> ενώ οι μόνοι που τιμωρούνται
> κάθε μέρα είναι οι Έλληνες και
> Ελληνίδες με αναπηρία.
>
> Από την άλλη, το ισχύον σύστημα
> αξιολόγησης και πιστοποίησης
> της αναπηρίας μέσω των
> Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕΠΑ,
> αποτελεί κοινωνική, πολιτική και
> επιστημονική προσβολή της
> αξιοπρέπειας των ατόμων με
> αναπηρία. Το αναπηρικό κίνημα
> διαχρονικά ζητά τη θέσπιση ενός
> συστήματος που είναι δίκαιο,
> αντικειμενικό, επιστημονικά
> δόκιμο και αδιάβλητο. Αντί για
> αυτό έχουμε 60.000 φυλακισμένους
> στις λίστες ντροπής της χώρας,
> και πλέον ήρθε και η συγκρότηση
> της Επιτροπής του άρθρου 7 του ν.
> 3863/2010 όπως ισχύει σήμερα, για την
> πιστοποίηση
> της αναπηρίας. Θα έπρεπε να
> αποτελείται από έγκριτους,
> αδιαμφισβήτητου κύρους
> επιστήμονες της ιατρικής κατά
> κύριο λόγο επιστήμης και φυσικά
> και από τον εκπρόσωπο της
> Συνομοσπονδίας καθώς η
> συμμετοχή του προβλέπεται από
> την εν΄ λόγω νομοθεσία. Από
> πουθενά δεν προκύπτει η
> συμμετοχή σε αυτήν την Επιτροπή
> πολιτικών και υπηρεσιακών
> παραγόντων.
>
> Η Επιτροπή δεν πληροί ούτε κατʼ
> ελάχιστον τις βασικές
> προϋποθέσεις της νομοθεσίας! Η
> Επιτροπή στην οποία μετέχει ως
> Πρόεδρος αυτής ο Γενικός
> Γραμματέας Κοινωνικών
> Ασφαλίσεων, ως μέλος ο Διοικητής
> του ΙΚΑ, επίσης ως μέλη αυτής
> Γενικοί Διευθυντές της Γ.Γ.Κ.Α.
> και του ΙΚΑ, καθώς επίσης και
> ιατροί, υφιστάμενοι των παραπάνω
> προσώπων, δεν μπορεί να
> λογίζεται Ειδική, Επιστημονική,
> Γνωμοδοτική Επιτροπή.
> Εξαιρούνται από αυτή την
> τοποθέτηση οι δύο έγκριτοι
> καθηγητές της Ιατρικής Σχολής
> Αθηνών που μετέχουν σε αυτήν, η
> συμμετοχή των
> οποίων ωστόσο δεν προσδίδει σε
> αυτήν την Επιτροπή το χαρακτήρα
> της Ειδικής Επιστημονικής
> Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
>
> Η αξιολόγηση και πιστοποίηση της
> αναπηρίας πρέπει να είναι
> αποτέλεσμα επιστημονικής
> επάρκειας και κοινωνικής και
> πολιτικής συναίνεσης. Δεν μπορεί
> να γίνεται σε κλίμα
> επιστημονικής αναξιοπιστίας και
> διαβλητότητας, υπηρεσιακής
> δυσλειτουργίας και ανεπάρκειας.
>
>
>
> Αθήνα / Athens:  28/03/2013
> Αρ. Πρωτ. / Ref. Nr: 1234
>
> ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
> ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
> ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΥΤΣΗ
>
> ΚΟΙΝ: [ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ]
>
> ΘΕΜΑ: Καταγγελία και διαμαρτυρία
> της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την παράνομη
> και αντικανονική σύνθεση της
> Ειδικής Επιστημονικής
> Γνωμοδοτικής Επιτροπής του
> Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
> Ασφάλισης και Πρόνοιας για την
> πιστοποίηση της αναπηρίας.
>
>
> Κύριε Υπουργέ,
>
> Με αίσθημα ευθύνης απέναντι
> στους Έλληνες και τις Ελληνίδες
> με αναπηρία και στην ελληνική
> κοινωνία και με πλήρη επίγνωση
> για την αδήριτη ανάγκη
> προστασίας της επιστημονικής
> και νομικής εγκυρότητας των
> θεμάτων που απασχολούν την
> αξιολόγηση και πιστοποίηση της
> αναπηρίας, σας απευθύνουμε την
> παρούσα επιστολή.
>
> Αυτή η επιστολή αφορά στη
> σύνθεση και συγκρότηση της
> Ειδικής, Επιστημονικής και
> Γνωμοδοτικής Επιτροπής του
> άρθρου 7 του ν.3863/2010, όπως ισχύει
> σήμερα.
>
> Κύριε Υπουργέ,
>
> θεωρούμε ότι εσείς, είτε ως
> πολίτης είτε ως πολιτικός, πόσο
> μάλλον ως καθ’ ύλην αρμόδιος
> Υπουργός, θα πρέπει να νιώθετε
> ότι το ισχύον σύστημα
> αξιολόγησης και πιστοποίησης
> της αναπηρίας μέσω των
> Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕΠΑ,
> αποτελεί κοινωνική, πολιτική και
> επιστημονική προσβολή της
> αξιοπρέπειας των ατόμων με
> αναπηρία.
>
> Το αναπηρικό κίνημα με παρρησία,
> διαχρονικά έχει τοποθετηθεί με
> ευθύτητα απέναντι στις έκνομες
> πελατειακές λογικές και
> πρακτικές που δημιουργήθηκαν
> και λειτούργησαν γύρω από την
> πιστοποίηση της αναπηρίας, με
> συνέργεια και ευθύνη
> ασυνείδητων πολιτών, επίορκων
> ιατρών, δημόσιων λειτουργών και
> επιλησμόνων πολιτικών κάθε
> βαθμίδας  και ευθύνης.
>
> Η κατάσταση αυτή αντικειμενικά
> έχει οδηγήσει σε συλλήβδην
> ενοχοποίηση των Ελλήνων και
> Ελληνίδων με αναπηρία και έχει
> αμαυρώσει τη δημόσια και
> κοινωνική εικόνα της αναπηρίας
> στη χώρα, ενώ από την άλλη μεριά
> έχει υπάρξει πλήρης
> αναποτελεσματικότητα στη
> διαλεύκανση αυτών των υποθέσεων
> , με συνέπεια να μην έχει
> τιμωρηθεί κανένας μέχρι σήμερα,
> ενώ οι μόνοι που τιμωρούνται
> κάθε μέρα είναι οι Έλληνες και
> Ελληνίδες με αναπηρία.
>
> Κύριε Υπουργέ,
>
> Το παρόν σύστημα είναι
> επιστημονικά και κοινωνικά
> αναξιόπιστο. Το αναπηρικό κίνημα
> ζητεί διαχρονικά τη θέσπιση ενός
> συστήματος που είναι δίκαιο,
> αντικειμενικό, επιστημονικά
> δόκιμο και αδιάβλητο. Ένα
> σύστημα που είναι άτεγκτο στην
> παροχή κρίσης για την αξιολόγηση
> και πιστοποίησης της αναπηρίας.
> Η θέση αυτή της Συνομοσπονδίας
> είναι τόσο κρυστάλλινη και
> διαυγής ώστε να μην επιτρέπει σε
> κανένα παρερμηνείες και
> δολιχοδρομίες. Άλλωστε οι 60.000
> κοινωνικοί όμηροι, οι οποίοι
> είναι φυλακισμένοι σε αυτό το
> σύστημα που λειτουργεί ως
> δημοσιονομική κοινωνική
> γκιλοτίνα είναι ο πλέον αψευδής
> μάρτυρας αυτού του κοινωνικού
> και πολιτικού εκτρώματος που
> λειτουργεί στη χώρα. Και σαν να
> μην έφταναν όλα αυτά, ήρθε και η
> συγκρότηση της Επιτροπής του
> άρθρου 7 του ν. 3863/2010 όπως ισχύει
> σήμερα.
>
> Ο νόμος αναφέρεται ρητά «στη
> σύσταση Ειδικής Επιστημονικής
> Γνωμοδοτικής Επιτροπής», στην
> οποία αναθέτει συγκεκριμένη
> επιστημονική εργασία. Με βάση
> αυτή τη διάταξη, η σύνθεση της
> Επιτροπής θα έπρεπε να
> αποτελείται από έγκριτους,
> αδιαμφισβήτητου κύρους
> επιστήμονες της ιατρικής κατά
> κύριο λόγο επιστήμης και φυσικά
> και από τον εκπρόσωπο της
> Συνομοσπονδίας καθώς η
> συμμετοχή του προβλέπεται από
> την εν΄ λόγω νομοθεσία. Από
> πουθενά δεν προκύπτει η
> συμμετοχή σε αυτήν την Επιτροπή
> πολιτικών και υπηρεσιακών
> παραγόντων.
>
> Κύριε Υπουργέ,
>
> η Επιτροπή που συγκροτήσατε με
> απόφασή σας, δεν πληροί ούτε
> κατ’ ελάχιστον τη βασική
> προϋπόθεση του επισυναπτόμενου
> στην παρούσα, άρθρου 7 του ν.3863/2010
> να είναι Ειδική, Επιστημονική
> Επιτροπή, η γνώμη της οποίας έχει
> ιδιαίτερη βαρύτητα προκειμένου
> να προκαθοριστεί σε Ενιαίο
> Κανονισμό Προσδιορισμού
> Ποσοστού Αναπηρίας το ποσοστό
> αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε
> πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή
> ψυχική ή πνευματική εξασθένιση ή
> τη συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων
> παθήσεων ή βλαβών ή
> εξασθενήσεων. Η άποψή μας αυτή
> ενδυναμώνεται εάν
> προσθέσουμε ότι αρμοδιότητα της
> Επιτροπής είναι να καθορίσει
> επίσης και τις παθήσεις για τις
> οποίες η διάρκεια της αναπηρίας
> των ασφαλισμένων καθορίζεται
> επ’ αόριστον  σύμφωνα με το
> άρθρο 16 του ν. 3846/2010.
>
> Η Επιτροπή στην οποία μετέχει ως
> Πρόεδρος αυτής ο Γενικός
> Γραμματέας Κοινωνικών
> Ασφαλίσεων, ως μέλος ο Διοικητής
> του ΙΚΑ, επίσης ως μέλη αυτής
> Γενικοί Διευθυντές της Γ.Γ.Κ.Α.
> και του ΙΚΑ, καθώς επίσης και
> ιατροί, υφιστάμενοι των παραπάνω
> προσώπων, δεν μπορεί να
> λογίζεται Ειδική, Επιστημονική,
> Γνωμοδοτική Επιτροπή. Εξαιρούμε
> από αυτή την τοποθέτηση, τους 2
> έγκριτους καθηγητές της
> Ιατρικής Σχολής Αθηνών που
> μετέχουν σε αυτήν, η συμμετοχή
> των οποίων ωστόσο δεν προσδίδει
> σε αυτήν την Επιτροπή το
> χαρακτήρα της Ειδικής
> Επιστημονικής Γνωμοδοτικής
> Επιτροπής.
>
> Κύριε Υπουργέ,
>
> δεν μπορούμε να έχουμε
> εμπιστοσύνη σε μια τέτοια
> Επιτροπή. Δεν μπορεί η κρίση της
> να έχει το τεκμήριο της
> ανεξαρτησίας και της
> επιστημονικής εγκυρότητας. Αυτή
> η θέση μας ισχυροποιείται εάν
> λάβουμε υπόψη μας ότι με το άρθρο
> 28 του ν. 4038/2012 τροποποιείται το
> άρθρο 7 του ν. 3863/2010 που αφορά στη
> σύσταση της Ειδικής
> Επιστημονικής Επιτροπής και
> προβλέπεται ότι ο Ενιαίος
> Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστών
> Αναπηρίας αναθεωρείται μετά από
> πρόταση της Διεύθυνσης
> Αναπηρίας του ΙΚΑ. Είναι
> οφθαλμοφανές λοιπόν ότι οι
> υπηρεσιακοί παράγοντες που
> καλούνται να προτείνουν την
> αναθεώρηση του Ενιαίου Πίνακα
> λαμβάνουν μέρος στην Ειδική
> Επιστημονική Επιτροπή!
>
> Ζητούμε να ανακαλέσετε αυτή την
> απόφαση. Ζητούμε να απευθυνθείτε
> στο ΚΕΣΥ ή στις Ιατρικές Σχολές
> της χώρας και να ζητήσετε να
> ορίσουν επιστήμονες κύρους για
> να αποκτήσει αυτή η Επιτροπή τον
> ειδικό επιστημονικό της
> χαρακτήρα και να περιβληθεί με
> την ανεξαρτησία και την
> αξιοπιστία που την έχει τόσο
> πολύ ανάγκη. Επίσης επειδή οι
> αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις
> αυτής της Επιτροπής παράγουν
> νομικά αποτελέσματα και έχουν
> νομικές συνέπειες θεωρούμε
> επιβεβλημένη τη συμμετοχή
> εκπροσώπου του Νομικού
> Συμβουλίου του κράτους.
>
> Κύριε Υπουργέ,
>
> Επιθυμούμε να κάνουμε σαφές ότι
> με αυτή την επιστολή, δεν
> αναφερόμαστε σε συγκεκριμένα 
> πρόσωπα, αναφερόμαστε με απόλυτο
> θεσμικό τρόπο στην παράνομη και
> αντικανονική σύνθεση αυτής της
> Επιτροπής. Είναι ακόμη καιρός
> πριν αρχίσει η λειτουργία της να
> προχωρήσετε στην αλλαγή της. Η
> αξιολόγηση και πιστοποίηση της
> αναπηρίας πρέπει να είναι
> αποτέλεσμα επιστημονικής
> επάρκειας και κοινωνικής και
> πολιτικής συναίνεσης. Δεν μπορεί
> να γίνεται σε κλίμα
> επιστημονικής αναξιοπιστίας και
> διαβλητότητας, υπηρεσιακής
> δυσλειτουργίας και
> ανεπάρκειας.
>
> Η ευθύνη είναι δική σας. Μπορείτε
> με τις αποφάσεις σας να χαράξετε
> ένα άλλο δρόμο σε αυτό τον
> πολύπαθο και πονεμένο τομέα.
>
>
> Με εκτίμηση,
>
> Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
> Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ
>
> Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
> ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ
>
>
> ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
>
> - Πρόεδρο και μέλη Διαρκούς
> Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων
> της Βουλής
> - κ. Παναγιωτόπουλο, Υφυπουργό
> Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
> και Πρόνοιας
> - κ. Γεωργακόπουλο, Πρόεδρο
> Νομικού Συμβουλίου του κράτους
> - κ. Μενουδάκο, Πρόεδρο
> Συμβουλίου Επικρατείας
> - κ. Κοκκόρη, Γενικό Γραμματέα
> Κοινωνικών Ασφαλίσεων
> - κα Μπέκου, Γενική Γραμματέα
> Πρόνοιας
> - κ. Σπυρόπουλο, Διοικητή ΙΚΑ
> - κ. Πατσιούρη, Υποδιοικητή ΙΚΑ
> - κα Νιαρχάκου, Προϊσταμένη
> Δ/νσης Αναπηρίας και Ιατρικής
> Εργασίας ΙΚΑ
> - κ. Βλασταράκο, Πρόεδρο
> Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου
> - κ. Πατούλη, Πρόεδρο Ιατρικού
> Συλλόγου Αθηνών
> - κ. Κυριακόπουλο, Πρόεδρο
> ΠΟΣΕΙΚΑ
> - κ. Παπαγεωργόπουλο, Πρόεδρο
> ΕΟΠΥΥ
> - κ. Σκανδαλάκη, Πρόεδρο ΚΕΣΥ
> - Συνήγορο του Πολίτη
> - κ. Δημόπουλο, Πρόεδρο Ιατρικής
> Σχολής Εθνικού Καποδ/κού
> Πανεπ/μίου Αθηνών
> - κ. Ταρλατζή, Πρόεδρο Ιατρικής
> Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπ/μίου
> Θεσσαλονίκης
> - κ. Μαργιωρή, Πρόεδρο Ιατρικής
> Σχολής Πανεπ/μίου Κρήτης
> - κ. Φεξουλίδη, Πρόεδρο Ιατρικής
> Σχολής Πανεπ/μίου Θεσσαλίας
> - κα Τζαφλίδου, Πρόεδρο Ιατρικής
> Σχολής Πανεπ/μίου Ιωαννίνων
> - κ. Σιμόπουλο, Πρόεδρο Ιατρικής
> Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπ/μίου
> Θράκης
> - κ. Γώγο, Πρόεδρο Ιατρικής Σχολής
> Πανεπ/μίου Πάτρας
> - Φορείς Μέλη ΕΣΑμεΑ και Φορείς
> Μέλη αυτών
>
>
> Πηγή: http://www.esaea.gr
Ενημέρωση για όλες τις ειδήσεις και την επικαιρότητα στην Λακωνία και την Ελλάδα με ένα
                                              στη σελίδα του lakoniapress.gr στο facebook.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:


Σχολιάστε μέσω Facebook

Σχετικά Άρθρα:

 1. Έως και τέσσερις μήνες αναμονή για πιστοποίηση αναπηρίας Από δύο έως τέσσερις μήνες χρειάζεται να περιμένει κάποιος με...
 2. Εκλογή μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ευρώτα. Για την εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και...
 3. Σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τον ΕΟΤ, ζητά η ΔΗΜΑΡ Όσα είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την διαχείριση...
 4. Η Δράση ανακοινώνει την διεύρυνση της κεντρικής επιτροπής και προκηρύσσει συνέδριο (25-26 ΜΑΪΟΥ 2013) Πιστή στο πνεύμα της ιδρυτικής της διακήρυξης που μιλάει για...
 5. Συνεδρίαση της επιτροπής για τα αδέσποτα ζώα στο Δ.Τρίπολης Την  1η Νοεμβρίου 2012 συνεδρίασε  η 5μελής επιτροπή παρακολούθησης του ...

Κατηγορία: Αρχική Σελίδα, Ειδήσεις

Σχολιάστε μέσω Facebook


Σχολιάστε μέσω της σελίδας μας


Κάντε ένα Σχόλιο
*