O Δήμος Ευρώτα δεν μπορεί να αποδεχθεί για εγκατάσταση πολίτες υπηκόους τρίτων χωρών

17 Μάι | Σχόλια (0)

Εισηγητικό σημείωμα προς το  Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με :

‘’Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την κάλυψη δαπανών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πρώτης υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών από του ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού’’.

                                                                                             Σκάλα 9/5/2016

 

Η παρούσα εγκύκλιος αριθμός 5 ,που αποστέλλεται μεταξύ των άλλων και στους Δήμους και εν προκειμένω και στον Δήμο Ευρώτα  θέτει το καθοριστικό ζήτημα της προσωρινής στέγασης στο πλαίσιο της υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών ( άρθρο 2 παρ. 4  του ν. 4016,2011,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ.9 του ν. 4332/2015.

Συνεπώς  ο Δήμος Ευρώτα καλείται πέραν των όποιων άλλων πολιτικών αλληλεγγύης που αποδεδειγμένα πράττει, να γνωμοδοτήσει για την προσωρινή εγκατάσταση πολιτών τρίτων χωρών.

-Πέρα από το ΝΑΙ ή το ΟΧΙ θεωρούμε σκόπιμο να παραθέσουμε στοιχεία που προσδιορίζουν την ταυτότητα του Δήμου Ευρώτα στο ζήτημα/πρόβλημα των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών.

-Επίσης σημειώνουμε τις θέσεις μας για το συγκεκριμένο ζήτημα που έρχεται ως αίτιο και αποτέλεσμα που ΄΄κληρονομεί’’ η χώρα από την γεωπολιτική της θέση και μάλιστα στην πιο δύσκολη συγκυρία μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο,με κυρίαρχη την ανθρωπιστική κρίση που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες.

-Η πηγή των προβλημάτων,άρα και η επίλυση τους βρίσκεται στην αποκατάσταση της ηρεμίας και της Ειρήνης στην ευρύτερη γεωπολιτική ζώνη και αυτό είναι εφικτό με μια νέου’’ τύπου Γιάλτα’’.

-Θεωρούμε ανιστόριτες τις όποιες προσεγγίσεις και συγκρίσεις είτε της προσγυγιάς,είτε των μεταναστευτικών ροών με το Ελληνικό ιστορικό ζήτημα διαχρονικά.

Είναι αποδεδειγμένο και ιστορικά παραδεκτό ότι είχε τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά και επιλύθηκε με διαφορετικούς τρόπους.Ακόμα και σήμερα η μετανάστευση λόγω κρίσης είναι μετανάστευση των πλέον μορφωμένων νέων ανθρώπων.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο αναλύουμε την πρόταση μας έχοντας ήδη αποδεχθεί ως τόπος προορισμού πάσης φύσεως μετανάστες από το 1990 έως σήμερα με πολλές συνέπειες και καθοριστική την επανεμφάνιση ξεχασμένων ασθενειών,όπως η ΕΛΟΝΟΣΙΑ.

Είναι γνωστό ο νεοσύστατος Δήμος Ευρώτα(ν.3852/2010) σ’ όλες τις Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες – αυτό συνέβη σ’ όλη την Ελληνική Επικράτεια- από την κατάρρευση το λεγόμενου ‘’υπαρκτού σοσιαλισμού’’την δεκαετία του 1990 δέχθηκε βίαια προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές από τις βαλκανικές και χώρες της πρώην ΕΣΣΔ  με γνωστές τις συνέπειες στην παραβατικότητα και στην ‘’εντατικοποίηση’’ των εγκλημάτων.

Σε καμμιά περίπτωση δεν πρέπει να παραγνωριστεί ή να υποβαθμιστεί η τεράστια συμβολή αυτού του τύπου οικονομικών μεταναστών στην αγροτική ανάπτυξη και στο ΑΕΠ της χώρας.

Θα πρέπει όμως να τονισθεί ότι αυτοί οι λαοί είχαν κοινά στοιχεία με τους Έλληνες,στο αξιακό πλαίσιο με κυρίαρχο την θρησκεία/ορθοδοξία.

Είναι γεγονός ότι οι μετακινήσεις – μετατοπίσεις των ανθρώπων διαχρονικά ποτέ δεν έγιναν εθελούσια,αλλά πάντα βίαια και ασσύμετρα είτε λόγω κλιματικών αλλαγών (τροφή, νερό κ.λ.π),είτε λόγω πολεμικών συγκρούσεων και εμφυλίων συρράξεων.

Συνεπώς υπό την ευρεία έννοια του όρου κάθε πολίτης που εισέρχεται στο έδαφος άλλης χώρας χωρίς τα απαραίτητα και αναγκαία ταξιδιωτικά έγγραφα θεωρείται παράνομος/παράτυπος.Όμως υπάρχουν διακρίσεις που προσδιορίζονται από το διεθνές δίκαιο και τις συνθήκες που έχουν υπογράψει οι χώρες στα πλαίσια των Οργανισμών που συμμετέχουν.

Όμως μετακινήσεις/μετατοπίσεις γίνονται κυρίως για οικονομικούς λόγους και μάλιστα προς την Ε.Ε με είσοδο λόγω γεωπολιτικής θέσης την Ελλάδα και χώρα προώθησης την Τουρκία  με τα γνωστά θέματα-προβλήματα-ζητήματα.

Σ’ όλες τις περιπτώσεις και σε παγκόσμιο επίπεδο μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο ο ξένος παράγοντας (οι κυρίαρχες δυνάμεις και οι κατά΄τόπους περιφερειακές δυνάμεις) είχε καθοριστικό λόγο για την εξυπηρέτηση των γεωπολιτικών του συμφερόντων .

Αυτό συμβαίνει και τώρα με επίκεντρο την Συρία,χωρίς να υποβαθμίζονται οι άλλες χώρες ως επικίνδυνες ζώνες ,που κατά περίπτωση διαμορφώνουν το ευρύτερο κλίμα στην περιοχή με απόληξη τα προσφυγικά/μεταναστευτικά ρεύματα κυρίως αμάχων και ανήλικων παιδιών.

Ο Συριακός εμφύλιος πέραν των ανθρώπινων απωλειών γέννησε την μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση με βίαιες μετακινήσεις πληθυσμών και κύρια διέξοδο την Ελλάδα, προς την Ευρώπη μέσω Τουρκίας.

Η Ελλάδα πληρώνει για ακόμα μια φορά το τίμημα της γεωπολιτικής της ιδιαιτερότητας ( Αιγαίο,Τουρκία) και την απροθυμία των Ευρωπαίων και Νατοϊκών εταίρων να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά το πρόβλημα όχι μόνο των προσφύγων,αλλά της συνεχούς παράνομης εισόδου ανθρώπων από της Ισλαμικές χώρες.

Σήμερα η χώρα εν μέσω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και της μέγγενης των δανειστών καλείται να διαχειριστεί μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση, που ξεπερνά τα ελληνικά δεδομένα και ακουμπάει το σύνολο του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Το γεωπολιτικό και γεωοικονομικό παιχνίδι των ισχυρών χωρών/παικτών έχει διαμορφώσει το κλίμα αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Ευρασίας παίζοντας φυσικά στην πολιτικο-θρησκευτικές αντιθέσεις των ευάλωτων χωρών,με πολλές όμως παρενέργειες(νέες μορφές τρομοκρατίας κ.λ.π)

Συνεπώς η κυρίαρχη λύση είναι η σταθερότητα και ο εκδημοκρατισμός στην περιοχή και μια ‘’ΝΕΑ ΓΙΑΛΤΑ’’ που θα ισορροπεί τα νέα γεωπολιτικά και γεωοικονομικά δεδομένα,αλλά και την φυσιογνωμία και την ιδιομορφία αυτών των χωρών.

Σ’ αυτό το ειρηνικό κίνημα η Αυτοδιοίκηση συμμετέχει ουσιαστικά και πάντα σε κάθε κρίση που υπερβαίνει τα ελληνικά σύνορα δίνει δημιουργικό παρόν.

Είναι αυτονόητο ότι η Τ.Α με τις δομές της ,προσπαθεί να διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης –στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων-για τους Έλληνες πολίτες.

 

               Ο ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ & ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

                                      (άρθρο 14 παρ. 9 του Ν. 4332/2015)

Ο Δήμος Ευρώτα με πληθυσμό κάτω των 20000 κατοίκων από το 1990 μέχρι σήμερα έχει δεχθεί δυσανάλογο αριθμό πάσης φύσεως μεταναστών,ιδιαίτερα μετά το 2008 ανεξέλεγκτους σε μέγεθος κυρίως αφροασιατικής προέλευσης με γνωστά τα προβλήματα κυρίως στον τομέα της υγείας με την επανεμφάνιση της ελονοσίας,για την καταπολέμηση της οποίας δαπανήθηκαν και δαπανώνται σοβαρά κονδύλια και από ίδιους πόρους του Δήμου Ευρώτα.

Ο δήμος Ευρώτα έχει καταθέσει από το 2011 μέχρι σήμερα στα συναρμόδια Υπουργεία τεκμηριωμένες προτάσεις για την διέξοδο από την ιδιότυπη κρίση που αντιμετωπίζει  όλα αυτά τα χρόνια ,που εκτός της υγείας τα φαινόμενα της παραβατικότητας έχουν εξαπλωθεί σε επικίνδυνο βαθμό και η αστυνόμευση παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των Αστυνομικών Τμημάτων δεν είναι επαρκής.

Πρέπει να τονισθεί ότι εκτός των έντονων θρησκευτικών πεποιθήσεων τους, δεν υπάρχουν οικογένειες με ότι αυτό συνεπάγεται ,υπάρχει άλλο αξιακό πλαίσιο για την ζωή και ο νομαδικός τρόπος ζωής δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα,κυρίως στην υγιεινή και την ασφάλεια.

Για να είμαστε ειλικρινείς ο φόβος και η ανασφάλεια απέναντι στο ξένο και το άγνωστο είναι ανθρώπινα συναισθήματα που υπερβαίνουν τον ρατσισμό και όταν εμπλέκονται με διαφορετικές αξίες ζωής και τυχόν θρησκευτικούς φονταμεναλισμούς ή δοξασίες, σε συνάρτηση με την  είσοδο στην εγγύτερη χωρική διάσταση(χώρα,χωριό,γειτονιά) περιπλέκουν την διαμόρφωση της συνείδησης και το ατομικό αποκτά συλλογικό χαρακτήρα με ότι αυτό συνεπάγεται.

Σ’ αυτή ακριβώς την συνιστώσα βρισκόμαστε στον Δήμο Ευρώτα και σε συνδυασμό με τις ανύπαρκτες υποδομές δεν μπορούμε να αποδεχθούμε για προσωρινή μετεγκατάσταση νέων προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών,χωρίς να υποτιμούμε το πρόβλημα που απαιτεί επίλυση.

Όμως ήδη στον Δήμο Ευρώτα υπάρχει ανεξέλεγκτος αριθμός παρανόμων οικονομικών μεταναστών ,που είναι τόπος εγκατάστασης/ διαμονής,κυρίως στην κοιλάδα του Ευρώτα , λόγω της προσφοράς αγροτικών εργασιών με φτηνό κόστος.

Αυτή η  ιδιότυπη τριπολική σχέση ‘’ιδιοκτητών χωραφιών/παραγωγικών μονάδων – συνεργείων – οικονομικών μεταναστών’’, πρέπει να ομολογήσουμε ότι ‘’βολεύει’’ την παραγωγική διαδικασία με τις όποιες συνέπειες,που αν και σοβαρές συνήθως υποβαθμίζονται χάριν του εισοδήματος.

Επίσης δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής,ότι στην Δ.Κ Σκάλας διαμένουν μόνιμα οικογένειες ROMA σε δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και με πολλά προβλήματα,χωρίς να λείπει η παραβατικότητα τους.

Συμπερασματικά ο Δήμος Ευρώτα δεν μπορεί να αποδεχθεί για εγκατάσταση πολίτες υπηκόους τρίτων χωρών για τους λόγους που τεκμηριωμένα αναλύσαμε,χωρίς φυσικά να αρνηθούμε πρωτοβουλίες και αλληλεγγύη στα υπάρχοντα hot spot ή άλλες δράσεις βοήθειας.

Για την υπάρχουσα κατάσταση που στην πράξη λειτουργεί ως ανοικτό/ανεξέλεγκτο hot spot επανερχόμαστε στις προτάσεις που καταθέτουμε συνεχώς από το 2011.

Συγκεκριμένα:

1)Απογραφή όλων των παράνομων μεταναστών υπό την αιγίδα του Δήμου Ευρώτα. ( διάρκεια απογραφής 3 μήνες)

2)Έκδοση κάρτας προσωρινά διαμένοντος –διάρκειας 6 μηνών- Φορέας έκδοσης ο Δήμος Ευρώτα με πλήρη στοιχεία:

-Όνομα…Επώνυμο

-Χώρα προέλευσης

-Δακτυλικό αποτύπωμα

-Ομάδα αίματος

-Στοιχεία ιδιοκτήτη διαμονής- φιλοξενίας

- Προσωρινό ΑΦΜ

Η κάρτα εκδίδεται από τον Δήμο σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες συναρμόδιες υπηρεσίες,έχει εξάμηνη διάρκεια και επανεκδίδεται σε περίπτωση συνέχισης εργασίας.

Η κάρτα προσωρινά διαμένοντος δεν αποτελεί ταξιδιωτικό έγγραφο και αποτελεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ.

Η κάρτα κοστολογείται και αφορά δημοτικά τέλη, παροχή υπηρεσιών κ.λ.π.

3)Μαζικοί εμβολιασμοί για συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4)Συνεργασία και έλεγχος των εμπλεκομένων υπηρεσιών για την τήρηση των κανόνων διαβίωσης.

Η δομημένη και δημοκρατικά οργανωμένη κοινωνία μπορεί και πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που ΄’κληρονομούμε’’ από τις διαρκείς αναταραχές στη ευρύτερη γεωπολιτική ζώνη,αρκεί και η Πολιτεία να δώσει τα θεσμικά εργαλεία της αποτελεσματικότητας και τους πόρους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,έστω και σε πειραματικές πρωτοβουλίες.

Σ’ αυτό στο δημοκρατικό πλαίσιο αναφοράς λειτουργεί ο Δήμος Ευρώτα και η κοινωνία των πολιτών,χωρίς ακρότητες,με τις αρχές της ισοπολιτείας σεβόμενη την διαφορετικότητα την προσωπικότητα και τα προβλήματα  των πάσης φύσεως μεταναστών,που μετεξελίσσονται σε οικονομικούς μετανάστες.

Όμως δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούμε την παραβίαση των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών,των κανόνων της Δημοκρατίας,των ηθών,των εθίμων και του διεθνούς δικαίου ως κυρίαρχου του κράτους της Ελλάδας.

Αυτή η κομβική και δυναμική ισορροπία πρέπει να γίνει απόλυτα σεβαστή και αυτό το μωσαϊκό της πολυπολιτισμικής κοινωνίας  πρέπει να αποδεχθεί ότι ζει στην πλέον δημοκρατική και φιλόξενη χώρα και ως τόπος υποδοχής τους(προσωρινός ή μόνιμος) πρέπει να κατανοήσουν και να λειτουργήσουν ως πολίτες που εκτός των δικαιωμάτων έχουν και υποχρεώσεις,που πρέπει να γίνονται πλήρως αποδεκτές στα πλαίσια της ευνομίας και της ευταξίας  της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Ως Δήμος Ευρώτα έχουμε αποδείξει έμπρακτα μαζί με τους  πολίτες μας ,ότι είμαστε μια βαθειά δημοκρατική κοινωνία  και παρά τα πολλά προβλήματα στις συνθήκες της πρωτοφανούς κρίσης που άλλαξε δραματικά την ζωή μας, προσπαθούμε να βρούμε τις κατάλληλες ισορροπίες διαβίωσης και συμβίωσης μιας ήρεμης και δημιουργικής ζωής.

 

                                                                                                 Ο Πρόεδρος του Σ.Ε.Μ

Αντιδήμαρχος

 

Ηλίας Παναγιωτακάκος

Ενημέρωση για όλες τις ειδήσεις και την επικαιρότητα στην Λακωνία και την Ελλάδα με ένα
                                              στη σελίδα του lakoniapress.gr στο facebook.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:


Σχολιάστε μέσω Facebook

Δεν βρέθηκαν Σχετικά Άρθρα.

Κατηγορία: Αρχική Σελίδα, Δήμοι Λακωνίας, Ειδήσεις, Πολιτική

Σχολιάστε μέσω Facebook


Σχολιάστε μέσω της σελίδας μας


Κάντε ένα Σχόλιο
*