Σπουδές στο τμήμα οργάνωσης και διοίκησης αθλητικών οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

3 Ιουλ | Σχόλια (0)

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250€ 300€ μηνιαίως. Αποστολή του Τμήματος έιναι να προάγει τη γνώση στους τομείς της επιστήμης του αθλητισμού και της Οργάνωσης και Διοίκησης θεσμών του Αθλητισμού. Σύμφωνα με την Γενική Διεύθυνση Προσλήψεων του ΑΣΕΠ οι απόφοιτοι του Τμήματος συμπεριλαμβάνονται στην πλήρωση θέσεων του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, όσο και στην πλήρωση θέσεων  για τις οποίες οι φορείς αιτούνται περιορισμό σε οικονομικά μόνο πτυχία. Βάσει του Προεδρικού διατάγματος Υπ. Αρθμ. 177/2009. Φ.Ε.Κ. 208/2-10-2009, οι απόφοιτοι μας μπορούν να εργαστούν ως διοικητικά και οικονομικά στελέχη σε αθλητικές επιχειρήσεις, αθλητικούς οργανισμούς και δημοτικούς αθλητικούς οργανισμούς. Επίσης, βάσει του άρθρου 7 Ν. 3693/2008 για τη χορήγηση άδειας νόμιμου ελεγκτή, μπορούν να απαλλάσσονται από γνωστικά αντικείμενα των επαγγελματικών εξετάσεων των υποψηφίων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών/Νομίμων Ελεγκτών. Επισυνάπτεται αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού (Τ.Ο.Δ.Α.)

O Αναπλ. Πρόεδρος ΤΟΔΑ Θάνος Κριεμάδης, Καθηγητής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τμήμα  Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού
Ορθίας Αρτέμιδος & Πλαταιών, Σπάρτη, 23100
Γραμματεία: κα. Παπαστρατάκου Άννα,  Τηλ:             27310 89662      , Φαξ: 27310 89657
Email επικοινωνίας: annapap@uop.grtoda.sportmanagement.master@gmail.com
http://www.sportmanagement.uop.gr

Θέμα:

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος σπουδών

Αποστολή Τμήματος
Ø  Nα προάγει τη γνώση στους τομείς της επιστήμης του αθλητισμού και της Οργάνωσης και Διοίκησης θεσμών του Αθλητισμού
Ø  Nα παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία
Ø  Nα οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και 
Ø  Nα συμβάλει στην παραγωγή επιστημόνων ικανών να αναλάβουν την οργάνωση και διαχείριση αθλητικών εκδηλώσεων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.
1. Μαθήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ü  Διεθνές Μάνατζμεντ     - Πληροφορική, Μαθηματικά,
ü  Στατιστική, Μεθοδολογία Έρευνας,   - Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων,
ü  Μάρκετινγκ, Διεθνές Μάρκετινγκ   -Μακροοικονομία, Μικροοικονομία,
ü  Ιστορία Οικονομικών Θεωριών    -Νομισματική Πολιτική, Διεθνή Οικονομικά
ü  Χρηματοοικονομική Διοίκηση   – Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
ü  -Διοικητική Λογιστική, Χρηματοοικονομική Λογιστική,
ü  Διοίκηση Ολικής Ποιότητας των Υπηρεσιών,
ü  Οργάνωση & Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών,
ü  Διοίκηση Μη Κερδοσκοπικών & Μη Κυβερνητικών Οργανισμών
ü   Διεθνείς οργανισμοί και φορείς συνεργασίας
ü   θεσμοί και οικονομικοί οργανισμοί της Ε.Ε.

  • 2. Μαθήματα Οργάνωσης & Διοίκησης Αθλητισμού & Αθλητικών Επιστημών:

-          Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Φορέων  -  Αθλητικό Μάρκετινγκ
-          Οικονομική Διαχείριση Αθλητικών Φορέων   – Αθλητικό Δίκαιο,
-          Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Εκδηλώσεων,
-          Δημόσιες Σχέσεις των Αθλητικών Φορέων  – Αθλητική Παιδαγωγική,
-          Στρατηγικός Σχεδιασμός των Αθλητικών Φορέων   – Αθλητική Ψυχολογία,
-          Φιλοσοφία του Αθλητισμού     -Οργάνωση & Διοίκηση Ατομικών Αθλημάτων
-          Ιστορία του Αθλητισμού, Κοινωνιολογία του Αθλητισμού,
-           Οργάνωση & Διοίκηση Ομαδικών Αθλημάτων
1. «ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

(ΦΕΚ 1112/τ.Β΄/04.07.2007) Δ/ντης: Καθηγητής Αθανάσιος Kριεμάδης, τηλ.             2731089670      ). Το πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα της Οργάνωσης & Διοίκησης Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων με τις εξής κατευθύνσεις:
(α) Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων,
(β) Μάρκετινγκ Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων  και
(γ) Οργάνωση και Διαχείριση Προγραμμάτων Βελτίωσης Υγείας.
Περισσότερες πληροφορίες στο site http://sparti.uop.gr/~toda/indexmtp2.html 

  • 2.«ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»

(ΦΕΚ 2686/τ.Β΄/31.12.2008) Δ/ντης: Καθηγητής, Κωνσταντίνος Γεωργιάδης
Το πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο αντικείμενο     των Ολυμπιακών σπουδών, Ολυμπιακής παιδείας & Οργάνωσης & Διαχείρισης Ολυμπιακών εκδηλώσεων έχει διάρκεια τρία (3) διδακτικά εξάμηνα και περιλαμβάνει παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες στο site  http://www.ioa.org.gr/el/home/1-latest-news/298-masters 

Διεθνής διάκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων» κατέκτησε τη 10η θέση παγκόσμια στη σειρά αξιολόγησης του POSTGRADUATE SPORΤ MANAGEMENT COURSE RANKING 2012!!!  Ειδικότερα, το ΠΜΣ πρωτοστάτησε ΔΙΕΘΝΩΣ σε θέματα διασύνδεσής του με την αγορά εργασίας στο χώρο της Διοίκησης των Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων. Τo SportBusiness International (SBI) προσφέρει για πρώτη φορά φέτος την αξιολόγηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην επιστήμη της Διοίκησης των Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων (Sport Management Graduate Programs).

Για το πλήρες κείμενο της διάκρισης μεταβείτε στο ακόλουθο link   http://sparti.uop.gr/~toda/sbi.html

Έκδοση 4 επιστημονικών περιοδικών:

  • Choregia-Sport Management International Journal
  • Biology of Exercise
  • Advances in Sport Management Research
  • Η Οργάνωση του Αθλητισμού
  • καθώς και Ενημερωτικό Δελτίο Sport  Management (Newsletter) με σκοπό τη διασύνδεση του Τμήματος με την αγορά εργασίας και τη βιομηχανία των σπορ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

1.  Σύγχρονο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών
-    Λογισμικό εφαρμογών γραφείου, λογισμικό εφαρμογών στατιστικής
-    Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και λογισμικό πλοήγησης στο Διαδίκτυο
-  Πρόσβασης σε διεθνείς βάσεις αθλητικών βιβλιογραφικών δεδομένων (Sport      Discus) & σε βάσεις οργάνωσης & διαχείρισης (Management) τόσο ελληνικές όσο & διεθνείς (Heal-Link)

2. Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής*
·         Την προαγωγή της επιστήμης & ανάπτυξη της έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο
της Οργάνωσης & Διοίκησης των Υπηρεσιών (οργάνωση & διοίκηση του αθλητισμού, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του τουρισμού, της υγείας, της δημόσιας διοίκησης & γενικότερα της ποιότητας ζωής.
·         Κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε  θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου
·         Διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων & άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων
·         Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες & σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α 53)

3. Εργαστήριο Οργάνωσης/ Διαχείρισης Υγείας, Άσκησης & Αποκατάστασης  Υγιών & Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) *
-          Κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών, στα γνωστικά αντικείμενα της βιολογίας της άσκησης, της εργονομίας, των πρώτων βοηθειών και της οργάνωσης του αθλητισμού για τα AμεΑ.
-          Συνεργασία με κέντρα ερευνών & ακαδημαϊκά ιδρύματα  της Ελλάδας και της αλλοδαπής
-          Διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων & άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων
-          Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες & σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α 53).

*Τα εργαστήρια λειτουργούν, προς το παρόν, άτυπα και αναμένεται να δημοσιευτεί η  ίδρυσή τους σε  ΦΕΚ.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
-          Αναγνωστήριο δυναμικότητας 50 θέσεων
-          Διαθέσιμα πάνω από 2000 ελληνικά & ξενόγλωσσα συγγράμματα, καθώς και περιοδικά από τον Αθλητισμό, την Οικονομία & τη Διοίκηση.
1. Erasmus

  • Σύναψη διμερών συμφωνιών με τμήματα που καλλιεργούν την επιστήμη  της Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού για τη διαπανεπιστημιακή ανταλλαγή φοιτητών
  • Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ΕCΤS)
  • Φοιτητές-τριες του Τμήματος έχουν παρακολουθήσει μαθήματα στα ακόλουθα Πανεπιστήμια:

-   Sor-Trondelag University (Trondheim-Νορβηγία)
-   Πανεπιστήμιο Κύπρου (Λευκωσία)
-   University Paris-Sud 11 (Γαλλία)
-   Universidade de Vigi (Ισπανία)
Σύμφωνα με την Γενική Διεύθυνση Προσλήψεων του ΑΣΕΠ οι απόφοιτοι του Τμήματος συμπεριλαμβάνονται στην πλήρωση θέσεων του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, όσο και στην πλήρωση θέσεων  για τις οποίες οι φορείς αιτούνται περιορισμό σε οικονομικά μόνο πτυχία.

Προεδρικό Διάταγμα Υπ. Αρθμ. 177/2009. Φ.Ε.Κ. 208/2-10-2009
ü  Ως διοικητικά και οικονομικά στελέχη σε αθλητικές επιχειρήσεις, αθλητικούς οργανισμούς και λοιπούς αθλητικούς φορείς, όπως, ιδίως σε αθλητικά σωματεία, ενώσεις και ομοσπονδίες, αθλητικές ανώνυμες εταιρείες και τμήματα αμειβομένων αθλητών.
ü   Ως διοικητικά και οικονομικά στελέχη των αθλητικών οργανισμών & επιχειρήσεων που ιδρύουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης.
ü  Ως διοικητικά και οικονομικά στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων.
ü  Ως στελέχη διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού
ü  Ως στελέχη διοργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων και ως εμψυχωτές (animator) σε ξενοδοχειακές μονάδες και κατασκηνώσεις.
ü  Ως διοικητικά και οικονομικά στελέχη σε κάθε δημόσια και ιδιωτική επιχείρηση, με αντικείμενο εν όλω ή εν μέρει αθλητικές δραστηριότητες

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Υγείας (άρθρο 51)
Οι απόφοιτοι του Τμήματος συμπεριλαμβάνονται στην πλήρωση θέσεων στις ακόλουθες δύο Διευθύνσεις:
1. στη Διεύθυνση Υποστήριξης Άθλησης και Διατροφής
2. στη Διεύθυνση Άθλησης Για Όλους (όχι για προϊσταμένους, μόνο για στελέχη)

Βάσει του άρθρου 7 Ν. 3693/2008 για τη χορήγηση άδειας νόμιμου ελεγκτή:
Oι πτυχιούχοι του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μπορούν να απαλλάσσονται από γνωστικά αντικείμενα των επαγγελματικών εξετάσεων των υποψηφίων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών/Νομίμων Ελεγκτών. Ο πλήρης κανονισμός του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών έχει αναρτηθεί στο site του Τμήματος ΟΔΑ.

Ενημέρωση για όλες τις ειδήσεις και την επικαιρότητα στην Λακωνία και την Ελλάδα με ένα
                                              στη σελίδα του lakoniapress.gr στο facebook.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:


Σχολιάστε μέσω Facebook

Δεν βρέθηκαν Σχετικά Άρθρα.

Κατηγορία: Αρχική Σελίδα, Ειδήσεις, Περιβάλλον-Παιδεία-Σύλλογοι

Σχολιάστε μέσω Facebook


Σχολιάστε μέσω της σελίδας μας


Κάντε ένα Σχόλιο
*